26/02/2024 16:23

ארנונה

מה זה ארנונה?

ארנונה היא סוג של מס המוטל על בעל נכס לצורך מימון מערך שירותים ציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין, אותם מספקת העירייה לתושביה.

הארנונה היא ארנונה חובה המסייעת למימון מגוון רחב של שירותים הניתנת על ידי העירייה לתושביה. אין מדובר בתשלום עבור שירות ספציפי כלשהו הניתן על ידי העירייה.

בהתאם להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ב-5773, הארנונה מתעדכנת באופן אוטומטי מדי שנת כספים בהתאם לנוסחת העדכון הקבועה בחוק ("הטייס אוטומטי").

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים בהתאם לצו הארנונה ולתקנות כלכלת המדינה. מכוח הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים ובכפוף לתקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ב. הרשות המקומית).

מועצת העירייה רשאית לחרוג מהוראות מסוימות בתקנות ההסדר באישור חריג של שר הפנים ושר האוצר.

מי אחראי לתשלום הארנונה?

הארנונה הכללית מוטלת על "בעל" הנכס. ההגדרה של "בעלים" היא מי שבבעלותו בפועל הנכס, הוא הבעלים או השוכר של הנכס, או מחזיק בו בכל דרך אחרת.

אדם המתגורר בבית מלון או בפנסיון אינו נחשב בעלים.

איך ניתן לשלם ארנונה?

עיריית נווה פריצקי מאפשרת לתושביה לשלם את הארנונה מראש עד 31 בדצמבר של שנת הכספים הקודמת כדי לקבל הנחה של 2%, או עד 31 בינואר בשנת הכספים הנוכחית.

כרטיס אשראי – תשלום מאובטח בכרטיס אשראי זמין באתר מאובטח המיועד לתשלומים.
הוראת קבע – לתשלום בהוראת קבע יש למלא את הטפסים הכלולים בפנקס התשלומים ולמסור אותם לסניף הבנק שלך.

מרכז התשלומים שלנו זמין 24 שעות ביממה בטלפון: 1-700-700-106
במשרד האוצר ובאגף לתשלומי ארנונה של עיריית נווה פריצקי תוכלו לשלם את המיסים שלכם.

עיריית נווה פריצקי מעמידה לרשות התושבים מוקד ארנונה טלפוני לתשלום תלושי התשלום באמצעות חיוג מספר המסלקה המופיע בתלוש.

לביצוע תשלום, אנא התקשרו למערכת המענה הטלפוני האוטומטי שלנו 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

לתשובות לשאלות, אנא התקשר לאגף הארנונה שלנו:

תושבי העיר נווה פריצקי מוזמנים לברר לגבי ארנונה, מים ודמי שירות בחינוך.
שעות הפעילות שלנו הן ראשון – חמישי, 7:30 – 14:30.
נא להתקשר למספר 1-700-700-106 בכל שאלה.